• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Massaschietpartijen in Europa

  Hoe komen daders van massaschietpartijen aan hun vuurwapens? Het Vlaams Vredesinstituut nodigt op 17 oktober internationale experten uit voor een seminarie over ‘Public Mass Shootings in Europe’.

  Lees meer…
 • Memoriaaldecreet en IJzertoren

  In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In een nieuw rapport evalueert het Vlaams Vredesinstituut het memoriaaldecreet en de manier waarop de IJzertoren de decretale opdrachten uitvoert.

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -productie

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Vrede & samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…