• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Vlaamse wapenexportcontrole in Europa

  Rapport Vlaamse wapenexportcontrole in Europa

  Het Vlaams Vredesinstituut voerde een benchmarkstudie uit  naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa.
  Op 10 januari stelde het Vlaams Vredesinstituut het rapport en advies voor in de commissie.

  Lees meer over het rapport en download

  Download het advies

 • Onderzoeksplanning 2017

  Wat staat er op de onderzoeksplanning van het Vlaams Vredesinstituut voor 2017?  We focussen opnieuw op drie themaclusters:

  - Omgaan met conflict en geweld in de samenleving
  - Wapenhandel en -gebruik
  - Vrede en veiligheid in het Vlaams buitenlands beleid 

  Bekijk onze plannen voor 2017

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…