• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag 2016 van het Vlaams Vredesinstituut is op 20 april gepresenteerd in het Vlaams Parlement.

  U kunt het ook digitaal raadplegen. Het jaarverslag bevat niet alleen cijfers en overzichten van onze werking in2016, maar ook essays en een interview over thema's die ons in 2016 in het bijzonder bezighielden.

  Download hier het jaarverslag (pdf)

 • Advies Belgisch beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië

  De Voorzitter van het Vlaams Parlement vroeg  op 24 mei het advies van het Vlaams Vredesinstituut over amendementen bij een resolutie die in behandeling is in de Kamer. De adviesvraag gaat over de afbakening van het materieel toepassingsgebied van het voorgestelde wapenembargo ten aanzien van Saoedi-Arabië: zijn dual use goederen of goederen voor tweeërlei gebruik al dan niet inbegrepen?

  Lees meer

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…