• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Slotconferentie Project SAFTE

  Project SAFTE onderzoekt hoe terroristen in de EU toegang krijgen tot de markt van illegale vuurwapens. Op de slotconferentie op 17 april worden de bevindingen toegelicht van dit internationale onderzoek.

  Project SAFTE wordt gecoördineerd door het Vlaams Vredesinstituut, en is gefinancierd door de Europese Commissie.

  Lees meer op www.projectsafte.eu

 • Onderzoek naar lokaal antiradicaliseringsbeleid

  Het Vlaams Vredesinstituut evalueert dit jaar het antiradicaliseringsbeleid in negen Vlaamse gemeenten. De gemeenten kregen Vlaamse middelen om gewelddadige radicalisering tegen te gaan. Hun ervaringen kunnen inzichten opleveren voor andere gemeenten en voor verdere Vlaamse ondersteuning.

  Lees meer

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…