• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Vacature

  Weet je hoe een organisatie duidelijk en betrokken kan communiceren? Heb je interesse voor beleidsgericht onderzoek over vredesvraagstukken? Heb je een open blik om interne expertise zo breed mogelijk extern te valoriseren? Het Vredesinstituut is op zoek naar een gedreven communicatieverantwoordelijke.

  Lees meer…
 • Jaarverslag 2015

  Naar aanleiding van zijn 10e verjaardag steekt het Vredesinstituut zijn jaarlijks activiteitenverslag in een nieuw kleedje. Het geeft een overzicht van het werk van het Vredesinstituut, maar brengt ook inhoudelijke reflecties over vredesvraagstukken: radicalisering, illegale wapens, ons buitenlands beleid en oorlogsherdenking.

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -productie

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Vrede & samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…