• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Rapport

  Op 23 juni 2016 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut “Gewapend om te doden”, een nieuw onderzoeksrapport over de vuurwapens die gebruikt werden bij massaschietpartijen in de publieke ruimte in Europa. 

  Lees meer…
 • Jaarverslag 2015

  Bij de presentatie van ons 10e jaarverslag hebben parlementsvoorzitter Jan Peumans, Volksvertegenwoordiger Tine Soens, Secretaris-Generaal Yves Leterme (IDEA) en minister-president Geert Bourgeois stelling ingenomen over het belang van vrede. De inspirerende toespraken zijn hier beschikbaar. 

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -productie

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Vrede & samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…