• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Advies over ‘on hold’

  De Vlaamse Regering keurde op 18 november een ontwerp van herziening van het Wapenhandeldecreet goed. 

  Hoe kan je tijdelijke beperkende handelsmaatregelen  juridisch verankeren? In een recent advies formuleerde het Vredesinstituut  een aantal aandachtspunten.

  Lees meer over het advies

 • ‘Zonder internationaal recht geen internationale beschaving’

  Zwijgt het recht als de wapens spreken? Professor Chris Van den Wyngaert, rechter bij het Internationaal Strafhof, bracht met haar Elfnovemberlezing een boodschap van “hopen, dromen, en moed houden”.

  Lees de volledige Elfnovemberlezing  (pdf)

 • Wapenhandel & -productie

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Vrede & samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…