Diederik Cops

DCops

Diederik Cops

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: diederik.cops@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4594 | F +32 (0)2 552 4408

 

Diederik Cops (°1983) studeerde Criminologische Wetenschappen en Internationale Betrekkingen aan de KU Leuven. Sinds 2008 was hij verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van diezelfde universiteit, waar hij in november 2011 doctor werd met een doctoraat over angst voor criminaliteit bij jongeren. In deze periode was hij als onderzoeker actief binnen het Jeugdonderzoeksplatform, een beleidsrelevant Steunpunt van de Vlaamse overheid. In dit kader verzorgde hij diverse nationale en internationale wetenschappelijke publicaties, gaf hij verschillende lezingen en presentaties en schreef hij opiniebijdragen over jongerenoverlast en jeugddelinquentie. Vanaf januari 2016 werkt hij als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de cluster ‘wapenhandel en –productie richt hij zich vooral op het aspect van wapenexportcontrole.

Download CV

Connect on LinkedIn  

Connect on Researchgate 

Selecte bibliografie

  •   Cops, D., De Boeck, A., Coenen, E., Pleysier, S. (2015). Talking 'bout my generation... De invloed van intergenerationele interacties op de gewenste aanpak van (hang)jongeren in de publieke ruimte. In Lievens J., Siongers J., Waege H. (Eds.), Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014 2 (pp.385-410). Leuven: Acco.
  •  Cops, D., Pleysier, S., Verdonck, E., Put, J. (2015). Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst. In: Weijers I., Eliaerts C. (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma, 417-436.
  •  Cops, D. (2012). Angst voor criminaliteit bij jongeren. Een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
  •  Cops, D. & Pleysier, S. (2011). Doing gender in fear of crime. The impact of gender identity on reported levels of fear of crime in adolescents and young adults, British Journal of Criminology, 51, (1), 58-74.
  • Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S. & Put, J. (2011). Jongeren en geweld. Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco.