Nils Duquet

Nils Duquet

Nils Duquet

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: nils.duquet@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4592 | F +32 (0)2 552 4408

Nils Duquet (°1980) studeerde Sociologie en Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt sinds april 2006 bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij verricht er academisch en beleidsgericht onderzoek en bereidt beleidsadviezen voor. Zijn onderzoek focust zich op exportcontrole van strategische goederen, vuurwapenwetgeving en illegale wapentrafieken.

Download CV (pdf)

Connect on Academia.edu

Connect on LinkedIn

Connect on Twitter 

Selecte bibliografie

 • Duquet, N. (2016), 'Firearms acquisition and the terrorism-criminality nexus', in T. Renard (red.), Counterterrorism in Belgium: Key challenges and policy options, Brussel: Egmont Instituut, 51-57.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2016), 'De illegale wapenhandel', in E. De Baene (red.), Wapens. Economische en individuele activiteiten, Heule: Inni, 15-1 to 15-19.
 • Duquet, N. (2016), '10 jaar Wapenwet', Politiejournaal, September.
 • Duquet, N. (2016), Gewapend om te doden: een explorerende analyse van de gebruikte vuurwapens bij massaschietpartijen in Europa, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & M. Van Alstein (2016), Guns for sale: the Belgian illicit gun market in a European perspective, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2015), Firearms and Violent Deaths in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut
 • Duquet N. & Van Alstein, M. (2015), Gun Control in Belgium. A Review of the Effects of the 2006 Weapons Law, Brussels: Flemish Peace Institute
 • Baum, T., Depauw, S. & N. Duquet (red.) (2014), Belgische wapenhandel. Een politiek, economisch en ethisch hangijzer, Leuven & Den Haag: Acco
 • Duquet, N. & M. Van Alstein (2014), ‘Illegale vuurwapens in België’, in Politiejournaal, november 2014, p. 28-31.
 • Duquet, N. (2014), 'Business as usual? Assessing the impact of the Arab Spring on European arms export control policies', Brussels: Flemish Peace Institute, 91p.
 • Duquet, N. (2013), Wapenexport naar de Arabische wereld – Het Vlaams wapenexportbeleid in Europese context, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 41p.
 • Duquet, N. (2013), De EU, België, Vlaanderen en de VN: België: een bijzondere speler in de internationale wapenhandel, Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Jagen met vuurwapens in Vlaanderen: draagvlak, regelgeving, feiten & cijfers, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 18 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 35 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Gun Ownership in Belgium, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 20 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 29 p.
 • Duquet, N. (2012), Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2011, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 37 p.
 • Duquet, N. (2012), Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 67 p.
 • Duquet, N. (2011), Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 156 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2011), Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik, Leuven & Den Haag: Acco, 243 p.
 • Duquet, N. (2011), 'Swamped with weapons: The proliferation of illicit small arms and light weapons in the Niger Delta', In: Obi, C. & Rustad, S.A. (red.), Oil and insurgency in the Niger Delta. Londen: Zed Books.