Nils Duquet

Nils Duquet

Nils Duquet

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: nils.duquet@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4592 | F +32 (0)2 552 4408

Nils Duquet (°1980) studeerde Sociologie en Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In het Vredesinstituut verricht hij academisch en beleidsgericht onderzoek, en bereidt hij beleidsadviezen voor. Hij werkt onder meer over de Vlaamse productie en handel in strategische goederen, de vuurwapenproblematiek, vredesopvoeding en volgt de methodologische aanpak van uitbesteed onderzoek op.

Dowload CV (pdf)

Connect on Academia.edu

Connect on LinkedIn

Connect on Twitter 

Selecte bibliografie

 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2015), Firearms and Violent Deaths in Europe, Brussel: Vlaams Vredesinstituut
 • Duquet N. & Van Alstein, M. (2015), Gun Control in Belgium. A Review of the Effects of the 2006 Weapons Law, Brussels: Flemish Peace Institute
 • Baum, T., Depauw, S. & N. Duquet (red.) (2014), Belgische wapenhandel. Een politiek, economisch en ethisch hangijzer, Leuven & Den Haag: Acco
 • Duquet, N. & M. Van Alstein (2014), ‘Illegale vuurwapens in België’, in Politiejournaal, november 2014, p. 28-31.
 • Duquet, N. (2014), 'Business as usual? Assessing the impact of the Arab Spring on European arms export control policies', Brussels: Flemish Peace Institute, 91p.
 • Duquet, N. (2013), Wapenexport naar de Arabische wereld – Het Vlaams wapenexportbeleid in Europese context, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 41p.
 • Duquet, N. (2013), De EU, België, Vlaanderen en de VN: België: een bijzondere speler in de internationale wapenhandel, Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Jagen met vuurwapens in Vlaanderen: draagvlak, regelgeving, feiten & cijfers, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 18 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Sportschieten met vuurwapens. Een analyse van het draagvlak, het juridisch kader en de praktijk in Vlaanderen, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 35 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), Gun Ownership in Belgium, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 20 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2012), De registratie en traceerbaarheid van ingevoerde vuurwapens, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 29 p.
 • Duquet, N. (2012), Vlaamse buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik 2011, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 37 p.
 • Duquet, N. (2012), Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 67 p.
 • Duquet, N. (2011), Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel, Brussel: Vlaams Vredesinstituut, 156 p.
 • Duquet, N. & Van Alstein, M. (2011), Vuurwapens. Handel, bezit en gebruik, Leuven & Den Haag: Acco, 243 p.
 • Duquet, N. (2011), 'Swamped with weapons: The proliferation of illicit small arms and light weapons in the Niger Delta', In: Obi, C. & Rustad, S.A. (red.), Oil and insurgency in the Niger Delta. Londen: Zed Books.