Tomas Baum

Tomas Baum

Directeur

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: tomas.baum@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4599 | F +32 (0)2 552 4408

Tomas Baum (° 1972) is sinds de oprichting in 2006 directeur en onderzoeks-coördinator van het Vlaams Vredesinstituut, een paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement gevestigd in Brussel. Hij is graag actief in het spanningsveld tussen onderzoek en politiek waarbij hij het werk van het instituut naar diverse beleidsniveaus vertaalt. Daarnaast heeft hij ervaring in het duiden van complexe - en soms controversiële - dossiers naar verschillende mediakanalen.

Na studies wijsbegeerte, toegepaste ethiek en internationale politiek blijft hij nadenken over de relatie tussen moraliteit en politiek. Hij heeft gepubliceerd en lezingen verzorgd over de filosofie van Immanuel Kant, vreedzame politiek en de regulering van wapenhandel.

Gedurende zijn carrière heeft hij verschillende organisaties ondersteund bij strategische planning, bemiddeld tussen mensen in conflict, jury’s voorgezeten van verschillende vredesprijzen en is hij als curator opgetreden voor een fototentoonstelling.

Connect on LinkedIn

Download CV (pdf)

 

Recente lezingen

 • Vredeslezing voor de gemeenteraad van Ieper. 8 mei 2017.
 • 'Naar een meer efficiënte controle op de uitvoer: optimalisatie van de licentie-architectuur en kritische evaluatie van intra-EU-overdracht'. Bijdrage aan het Export Control Forum 2016 van de Europese Commissie. Brussel, 12 december 2016.
 • ‘Over het wapenexportbeleid van de EU’. Lezing aan de Universiteit Gent, 7 december 2016.
 • 'Towards a Global Science Diplomacy regarding the Sustainable Development Goals' deelname aan breakout sessie op UN Day Flanders. Brussel, 24 oktober 2016. 
 • Making sense of strategic trade control: theorising ambiguity. Paper presentatie op 9th Pan-European Conference on International Relations EISA, Sicilië, 29 september 2016
 • The political significance of coordinating modes of thought on peace. Paper gepresenteerd op de 10de General Conference of the European Consortium for Political Research (ECPR), Praag (Tsjechië), 9 september 2016.
 • ‘Vrijheid als leidraad voor vrede’ een speech ter herdenking van de gesneuvelden op de 72ste Antwerpse bevrijdingsfeesten, Antwerpen, 3 september 2016.
 • Arms trade: the rules of the game bijdrage aan Conflict Termination to Conflict Recurrence, BSIS International Conference, Brussel, 8 april 2016
 • The Arms Trade and European Security - European Governance and the Role of Parliaments, in het Huis Van Europa in Den Haag, 6 april 2016
 • Omgaan met Oorlog en Vrede, in de lezingenreeks Spectrum van de Universiteit Antwerpen, 24 maart 2016.

Selecte bibliografie

 • Baum, T. & Depauw, S. (2016) Spelregels voor wapenhandel: Het juridisch kader voor de handel in wapens en militair materiaal, Leuven: Acco
 • Baum, T. (2014), ‘Over belangen en bevoegdheden: politieke besluitvorming over Belgische wapenhandel tussen 1991 en 2003’, in  Baum T., Depauw S. en Duquet N. (ed.) (2014) Belgische Wapenhandel: een politiek, economisch en ethisch hangijzer, Leuven: Acco, p. 15-31.
 • Baum T. & Duquet N. (2014), Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2013, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Baum T. (2013), 'Kants voorwaarden voor vrede: een kritische benadering', in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 47-60
 • Baum T. & Van Alstein M. (2013), 'Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede', in Streven, 80 (5)
 • Depauw, S. & Baum, T. (2012), 'Internationaal humanitair recht en exportcontrole', In: Wapens in het vizier. Mechelen: Rode Kruis Vlaanderen, 29-43.
 • Baum, T. (2008), De ethiek van een bedrijf en het bedrijf van de ethiek, in: Een doodgewoon bedrijf,VUBPRESS, p. 41-46
 • Baum, T. (2007), Risicotransfer: een evolutie in militaire aangelegenheden, in: Rode Kruis Internationaal Humanitair Recht in de kijker, Rode Kruis
 • Verbruggen D., Dansaert, P., Baum, T., e.a. (2005), Wapentrafieken in de regio van de grote meren: Tanzania, IPIS-dossier 145