Tomas Baum

Tomas Baum

Tomas Baum

Directeur

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: tomas.baum@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4599 | F +32 (0)2 552 4408

Tomas Baum (° 1972) is sinds de oprichting in 2006 directeur en onderzoeks-coördinator van het Vlaams Vredesinstituut, een paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement gevestigd in Brussel. Hij is graag actief in het spanningsveld tussen onderzoek en politiek waarbij hij het werk van het instituut naar diverse beleidsniveaus vertaalt. Daarnaast heeft hij ervaring in het duiden van complexe - en soms controversiële - dossiers naar verschillende mediakanalen.

Na studies wijsbegeerte, toegepaste ethiek en internationale politiek blijft hij nadenken over de relatie tussen moraliteit en politiek. Hij heeft gepubliceerd en lezingen verzorgd over de filosofie van Immanuel Kant, vreedzame politiek en de regulering van wapenhandel.

Gedurende zijn carrière heeft hij verschillende organisaties ondersteund bij strategische planning, bemiddeld tussen mensen in conflict, jury’s voorgezeten van verschillende vredesprijzen en is hij als curator opgetreden voor een fototentoonstelling.

Connect on LinkedIn

Download CV (pdf)

 

Recente lezingen

 • Urban conflict in capital cities. Lezing aan de Universiteit van Pretoria, 2 oktober 2015.
 • De Groot Oorlog voorbij: nalatenschap en verbeelding. Lezing voor de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenschap en Kuns, 1 oktober 2015.
 • Een politiek inzake nieuwe normen om betere wetgeving te creëren ter bescherming van steden en hoe deze na te leven. Lezing op conferentie 'Een eeuw massavernietigingswapens: genoeg!' van Stad Ieper en Mayors for Peace in Ieper, 24 april 2015
 • Vredesverdragen. Lezing voor ‘Europe out of Conflict’ (project van Ryckevelde vzw), 26 november 2014.
 • Recht versus Realpolitik. Lezing Artsen voor Vrede en Vredeshuis Aalst, 15 oktober 2014.
 • European arms export policies: a challenge to the normative power of the EU. Lezing aan het Centre for European and International Studies Research van de Universiteit van Portsmouth (UK), 24 maart 2014.
 • Het wapenexportbeleid van de EU. Gastles aan de vakgroep 'Conflict en Ontwikkeling' van de UGent, 17 maart 2014.
 • Oordelen over internationale politiek. Gastles in het hoorcollege 'Theorieën van de internationale betrekkingen' in de MA-na-MA Internationale Betrekkingen en Diplomatie van de Universiteit Antwerpen, 19 december 2013.
 • Het politiek en maatschappelijk debat over wapenhandel in België. Lezing op de conferentie 'Belgische wapenexport: 10 jaar na de regionalisering', 21 oktober 2013.
 • Laudatio Evens Prize for Peace Education 2013, 20 september 2013.
 • Relevance of human rights in current export control systems. Lezing op European Forum Alpbach, 20 augustus 2013.
 • De regulering van handel in strategische goederen. Gastles aan de Universiteit Antwerpen, 25 maart 2013.
 • Bringing Divided Communities Together – Sharing the experience of the EU PEACE Programme. Bijdrage aan conferentie van de Europese Commissie over het vredesproces in Noord-Ierland, Brussel,  31 januari 2013.
 • Van het globale naar het lokale in de internationale politiek: een kritische lezing. Lezing aan de Universiteit Antwerpen, 27 april 2012.
 • Het IHR en de regulering van internationale wapenhandel. Lezing in de lessenreeks Internationaal Humanitair Recht van Rode Kruis Vlaanderen, Brussel, 7 maart 2012.
 • Arms export control: key issues for the European Union. Lezing op conferentie van het EU Non-Proliferation Consortium, Brussel, 4 februari 2012.
 • Arms trade from a European perspective: challenging the normative power. Lezing aan de Universiteit van IJsland (Institute of International Affairs - Centre for Small State Studies), Reykjavik (IJsland), 25 november 2011.
 • Laudatio bij de uitreiking van de Vredesprijs Ieper 2011 aan Dr Denis Mukwege. Ieper, 11 november 2011.

Selecte bibliografie

 • Baum, T. (2014), ‘Over belangen en bevoegdheden: politieke besluitvorming over Belgische wapenhandel tussen 1991 en 2003’, in  Baum T., Depauw S. en Duquet N. (ed.) (2014) Belgische Wapenhandel: een politiek, economisch en ethisch hangijzer, Leuven: Acco, p. 15-31.
 • Baum T. & Duquet N. (2014), Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2013, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.
 • Baum T. (2013), 'Kants voorwaarden voor vrede: een kritische benadering', in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 47-60
 • Baum, T. (2013)‚ 'How the Critical Achievements Inform the Idea of Eternal Peace', in The proceedings of the XI International Kant Congress Pisa 2010, Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Berlin/Boston: De Gruyter: 579-590
 • Baum T. & Van Alstein M. (2013), 'Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede', in Streven, 80 (5)
 • Depauw, S. & Baum, T. (2012), 'Internationaal humanitair recht en exportcontrole', In: Wapens in het vizier. Mechelen: Rode Kruis Vlaanderen, 29-43.
 • Baum, T. (2011), Effective security and responsible trade, in: Bailes, A. & Depauw S. (2011), The EU defence market: balancing effectiveness with responsibility, Vlaams Vredesinstituut, p.75-80
 • Baum, T. (2008), De ethiek van een bedrijf en het bedrijf van de ethiek, in: Een doodgewoon bedrijf,VUBPRESS, p. 41-46
 • Baum, T. (2008), A Quest for Inspiration in the Liberal Peace Paradigm: Back to Bentham?, European Journal of International Relations, Vol.14 No.3
 • Baum, T. (2007), Risicotransfer: een evolutie in militaire aangelegenheden, in: Rode Kruis Internationaal Humanitair Recht in de kijker, Rode Kruis
 • Verbruggen D., Dansaert, P., Baum, T., e.a. (2005), Wapentrafieken in de regio van de grote meren: Tanzania, IPIS-dossier 145