Militair materieel

Handel in militair materieel is een complex en gevoelig onderwerp waar verschillende belangen samen komen. Om economische redenen, politieke overwegingen en veiligheidsbehoeften wordt die handel niet gebannen. Een controlesysteem met verplichte vergunningen moet wel toelaten om rekening te houden met ethische bezwaren, veiligheidsaspecten, mensenrechten en conflictpreventie.

De term 'militair materieel' omvat een brede waaier aan goederen: van revolvers en machinegeweren, over helikopters en raketten, tot onderdelen van tanks of gevechtsvliegtuigen. We noemen deze goederen ook 'militaire producten', of kortweg 'wapens'. In Vlaanderen worden vooral hoogtechnologische onderdelen voor grotere wapensystemen geproduceerd en uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om militaire beeldschermen, nachtkijkers, vliegtuigonderdelen of elektronica.

Buitenlandse wapenhandel is in het federale België een bevoegdheid van de gewesten. Het is dus de Vlaamse Regering die vergunningen uitreikt en het beleid voert. Het is het Vlaams Parlement dat het beleid opvolgt, de wetgeving bepaalt en instaat voor de democratische controle. 

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse handel in militair materieel en volgt in feiten en cijfers de productie en handel in Vlaanderen. Zo analyseert het instituut in zijn jaarrapport de cijfers over in- uit- en doorvoer van militair materieel in het voorbije jaar. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook bijzondere aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de ontwikkeling van een eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

Docuclips

  • Embedded thumbnail for Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel
    Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel
  • Embedded thumbnail for Veiligheidstechnologie: innovatief, maar niet zonder risico
    Veiligheidstechnologie: innovatief, maar niet zonder risico
  • Embedded thumbnail for Belgische wapenhandel, 10 jaar na de regionalisering
    Belgische wapenhandel, 10 jaar na de regionalisering

Factsheets

Publicaties

Overzicht van alle publicaties