Adviezen

 • 03/06/2011 Advies bij het voorontwerp voor een Vlaams wapenhandeldecreet

  Op 4 mei 2011 ontving het Vlaams Vredesinstituut vanwege de voorzitter van het Vlaams Parlement een vraag van de minister-president van de Vlaamse Regering om advies te formuleren bij het voorontwerp van decreet betreffende de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel. Deze adviesnota formuleert enkel belangrijke aandachtspunten bij het voorontwerp.

  download (pdf)
 • 16/05/2011 Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2010

  Het Vlaams Vredesinstituut vestigt in deze adviesnota de aandacht op vijf belangrijke elementen met betrekking tot het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, dat werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

  download (pdf)
 • 14/06/2010 Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2009

  Het Vlaams Vredesinstituut vestigt in deze adviesnota de aandacht op vier belangrijke elementen met betrekking tot het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, dat werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

  download (pdf)
 • 29/04/2009 Memorandum voor de Vlaamse en Europese verkiezingen 2009

  Het Vredesinstituut formuleerde op basis van zijn onderzoek en uitgebracht advies een aantal aandachtspunten voor het parlementaire beleidswerk in de legislatuur 2009-2014. De regionale bevoegdheden waarover het Vlaams Parlement na 7 juni 2009 zijn stem laat horen, bieden immers heel wat mogelijkheden om een beleid te ontwikkelen dat gericht is op vrede en geweldpreventie. Ook het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities van de Europese Unie om vrede en veiligheid duurzaam te versterken. Vredeseducatie, controle op wapenhandel en een democratisch buitenlands beleid zijn daarbij de speerpunten.

  download (pdf)

Pagina's