Activiteiten

Titel:
Presentatie bevindingen bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel
Wanneer:
03/10/2017

Omschrijving

Het Vlaams Vredesinstituut licht op dinsdag 3 oktober  zijn bevindingen en analyses toe bij de vergunningspraktijk voor de buitenlandse wapenhandel in 2016 van de Vlaamse Regering.  Aanleiding is het 'verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.'

Jaarlijks presenteert de Vlaamse Regering een jaarverslag Wapenhandel aan het Vlaams Parlement. Zoals elk jaar analyseert het Vredesinstituut dit jaarverslag, en formuleert het een advies voor het Vlaams Parlement.

Op 3 oktober om 12.30 uur geeft het Vredesinstituut toelichting bij dit advies. Daarnaast presenteert het een overzicht van de recentste cijfers over de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2016, en een analysenota waarin het de uitgangspunten in de Vlaamse vergunningspraktijk bespreekt.
Er is na afloop ruimte voor vragen en discussie.

Wilt u de presentatie graag bijwonen? Stuur  dan voor 26 september een e-mail naar vredesinstituut@vlaamsparlement.be