Activiteiten

Titel:
Presentatie bij Overlegcomité illegale wapenhandel
Wanneer:
06/10/2017

Omschrijving

Onderzoekers Nils Duquet en Kevin Goris presenteren hun rapport De Belgische vuurwapenmarkt in beeld bij het overlegcomité illegale wapenhandel (voluit: Interfederaal comite ter bestrijding van de illegale wapenhandel). Dat comité brengt alle betrokken overheden en administraties samen om informatie over de materie uit te wisselen, activiteiten rond illegale wapenhandel te coördineren, initiatieven voor te bereiden en adviezen op te stellen voor de bevoegde ministers en overheden.