Activiteiten

Titel:
Rondetafel 'Handel in strategische goederen'
Wanneer:
26/10/2017

Omschrijving

Rondetafel 'Handel in strategische goederen': de exportcontrole op strategische goederen (conventionele wapens, dual use goederen, en nucleaire goederen) in België.

Exportcontrole is in België gereguleerd door Europese, federale en regionale kaders. Bovendien is er een federale controledienst en drie gewestelijke administraties.

De rondetafel wenst de ervaringen en standpunten van administraties, defensiegerelateerde industrie en ngo’s te confronteren. 
De nadruk ligt op het identificeren  van de uitdagingen die de regionalisering met zich meebrengt, en het benoemen van mogelijke oplossingen.

(enkel op uitnodiging)