Advies

De adviesfunctie is de meest directe dienstverlening van het Vredesinstituut aan het Vlaams Parlement en zijn politieke omgeving waarbij de koppeling tussen het wetenschappelijke werk en de politieke rol van het instituut gemaakt wordt. Aanbevelingen van het Vredesinstituut worden uitgebracht door de Raad van Bestuur en worden gepubliceerd in adviesnota's.

  • 26/06/2006 Vlaams beleid en VN-resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid

    Nota in antwoord op de vraag van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl. ,2004-05, nr. 68/5) "om een algemene stand van zaken te maken over de manier waarop het Vlaamse beleid uitvoering geeft en kan geven aan resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en tevens na te gaan wat de lacunes en obstakels zijn voor de uitvoering ervan en hoe die kunnen worden verholpen".

    download (pdf)

Pagina's