Advies

De adviesfunctie is de meest directe dienstverlening van het Vredesinstituut aan het Vlaams Parlement en zijn politieke omgeving waarbij de koppeling tussen het wetenschappelijke werk en de politieke rol van het instituut gemaakt wordt. Aanbevelingen van het Vredesinstituut worden uitgebracht door de Raad van Bestuur en worden gepubliceerd in adviesnota's.

 • 17/12/2015 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2014

  Aansluitend op het jaarverslag wapenhandel 2014 van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, formuleert het Vredesinstituut aanbevelingen om het Vlaamse wapenhandelbeleid te optimaliseren en om de parlementaire controle op dat beleid te versterken. Het Vredesinstituut benadrukt dat het beleid ten aanzien van gevoelige bestemmingslanden in het Midden-Oosten moet uitgeklaard worden.

  download (pdf)
 • 05/03/2015 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2013

  Aansluitend op het jaarverslag wapenhandel 2013 van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, formuleert het Vredesinstituut aanbevelingen om het Vlaamse wapenhandelbeleid te optimaliseren en om de parlementaire controle op dat beleid te versterken. 

  download (pdf)
 • 07/01/2015 Advies over de aanpak van stadsrellen

  In Vlaanderen komen, zoals elders in Europa, occasioneel gewelddadige stadsrellen voor die naast de directe schade ook een grote impact hebben op het samenleven in wijken en steden; een impact die het lokale overstijgt. Het Vredesinstituut heeft onderzoek gevoerd naar deze vorm van publiek geweld en geeft advies over de aanpak ervan.

  download (pdf)
 • 16/06/2014 Advies over de beslissing tot aankoop van een nieuw gevechtsvliegtuig voor de luchtcomponent van de Belgische Defensie

  In de komende beleidsperiode moet de federale regering een beslissing nemen over de eventuele aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie. In een nieuw advies toont het Vredesinstituut aan dat dit dossier nog niet rijp is voor een beslissing. Eerst moet er een geïnformeerd politiek en maatschappelijk debat komen. Daarvoor is het nodig de langetermijnvisie van Defensie en de economische impact van een dergelijke aankoop uit te klaren.

  download (pdf)

Pagina's