• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Onderzoeksresultaten en advies over IWT-richtlijn gepubliceerd

  Het Vlaams Vredesinstituut heeft een nieuw en onderbouwd advies geformuleerd over de eventuele actualisering van de IWT-richtlijn. Dit gebeurd op basis van wetenschappelijk onderzoek.

   Het advies en het onderzoeksrapport zijn op 15 juni gepubliceerd.

   

 • Jaarverslag 2017

  Op 24 april publiceerde het Vlaams Vredesinstituut het jaarverslag 2017. Naast een overzicht van activiteiten en publicaties, leest u hier essays over actuele thema's zoals autonome wapensystemen, polarisatie en verwerving van vuurwapens. Allemaal thema's waarover het instituut zich buigt.

  Lees het jaarverslag hier

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…