Gregory Gourdin

Gregory Gourdin

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: gregory.gourdin@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4598 | F +32 (0)2 552 4408

Gregory Gourdin (°1978) studeerde Criminologische Wetenschappen en Sociologie aan de Universiteit Gent. In mei 2013 werd hij doctor in de Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven met een historisch-sociologische analyse van de evolutie van de verhoudingen tussen artsen en management in de Belgische ziekenhuizen. Sinds mei 2016 is hij verbonden aan het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de cluster ‘wapenhandel en –gebruik’ focust hij voornamelijk op de regulering van de wapenhandel.

Download CV

Connect on Linkedin

Selecte bibliografie

 • Van Gorp, B. & Gourdin, G. (2015). Weg van het stigma. Hoe kunnen we anders communiceren over kinderarmoede? Brussel: Koning Boudewijnstichting.
 • Gourdin, G. & Van Gorp, B. (2015). Mobiliser contre la pauvreté des enfants: comment communiquer sans stigmatiser ? Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
 • Van Gorp, B. & Gourdin, G. (2014). Conseil de communication: Viva For Life. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.
 • Van Gorp, B. & Gourdin, G. (2014). Dix règles générales concernant la communication relative aux enfants vivant dans la pauvreté en Belgique. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.
 • Van Gorp, B. & Gourdin, G. (2014). Framing en reframing: op weg naar de destigmatisering van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Brussel: Koning Boudewijnstichting & RIZIV.
 • Van Gorp, B. & Gourdin, G. (2014). Framing et reframing: vers une déstigmatisation de l’incapacité de travail et de l’invalidité. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin & INAMI.
 • Gourdin, G. (2013). De evolutie van de verhouding tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuismanagement in België sinds de Besluitwet van 28 december 1944. Leuven: KU Leuven, doctoraatsverhandeling.
 • Gourdin, G., Meul, I. (2013). Emergence and development of medical unionism in Belgium. An Eliasian perspective. Management & Organizational History, 8 (3), 306-321.
 • Gourdin, G. (2012). Omgevingsonderwijs en Omgevingsboek. Tielt: KATHO.
 • Gourdin, G., Schepers, R. (2011). The medical council in Belgian Hospitals: a political perspective. Management & Organizational History, 6 (2), 163-181.
 • Gourdin, G., Schepers, R. (2009). De vrije beroepen: het artsenberoep. In: Van den Eeckhout P., Vantemsche G. (Eds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-21ste eeuw, Chapt. 10 (pp. 1009-1016). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
 • Gourdin, G., Schepers, R. (2009). Hospital governance and the medical practitioner in Belgium. Journal of Health Organization and Management, 23 (3), 319-331.
 • Gourdin, G. (2008). Review: History and social theory. Sociology, 42 (1), 192-194.