Yamina Berrezzeg

Yamina Berrezzeg

Yamina Berrezzeg

Onderzoeker

Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
E-mail: Yamina.Berrezzeg@vlaamsparlement.be
T +32 (0)2 552 4589 | F +32 (0)2 552 4408

 

Yamina Berrezzeg (1990) studeerde Bestuurskunde en Publiek Management  aan de Hogeschool Gent (2012) en Internationale Politiek aan de UGent (2015), waar ze haar masterproef schreef over het counterradicaliserings- en deradicaliseringsbeleid op lokaal niveau. Sinds augustus 2018 werkt ze als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de cluster ‘omgaan met conflict& geweld in de samenleving' focust ze op het thema radicalisering.

Download CV

Selecte bibliografie

Berrezzeg, Y., & Coolsaet, R. (2015). Counterradicalisering en Deradicalisering op Lokaal Niveau : een analyse van drie Vlaamse steden.

Berrezzeg, Y.& Coolsaet, R. (2014). De Radicalisering en Deradicalisering van Jongeren in de Westerse Samenleving: Wat en Waarom? [Onderzoekspaper]

Berrezzeg, Y. & Wauters B. (2012). De Substantiële Vertegenwoordiging van Vrouwen en Allochtonen: Waarheid of Illusie?. Gent: s.n.