Adviezen

 • 19/11/2013 Advies over de doorvoer van strategische goederen

  Het Vredesinstituut heeft doorgelicht hoe Vlaanderen de doorvoer van wapens controleert. De Vlaamse regelgeving blijkt te haperen. Het Vredesinstituut pleit in zijn advies voor een omvattende juridische basis en voor controle die gestuurd wordt door gedegen risicoanalyses.

  download (pdf)
 • 23/09/2013 Advies over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2012

  Het Vredesinstituut heeft advies uitgebracht aan het Vlaams Parlement over het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over wapenhandel in 2012. Het instituut vraagt meer klaarheid over de toepassing van het Wapenhandeldecreet en meer inspanningen om het werkelijk eindgebruik van militair materieel te achterhalen.

  download (pdf)
 • 13/03/2013 Advies over de markering van munitie

  Naar aanleiding van een wetsvoorstel dat in de Senaat werd ingediend tot wijziging van de wapenwet van 8 juni 2006 en naar aanleiding van de groeiende aandacht voor de controle van munitie in het internationale debat over controle op wapenhandel, heeft het Vlaams Vredesinstituut een advies geformuleerd met betrekking tot het markeren en traceren van munitie in Belgisch en internationaal perspectief.

  download (pdf)
 • 11/03/2013 Advies over het wereldwijd verdrag voor handel in conventionele wapens (Arms Trade Treaty)

  In maart 2013 komen alle lidstaten van de Verenigde Naties samen in New York om een verdrag te onderhandelen over wereldwijde standaarden voor handel in conventionele wapens, het zogenaamde Arms Trade Treaty (ATT). Het Vredesinstituut formuleert aanbevelingen aan de gewestelijke en federale overheden in België, alsook aan de andere bij de onderhandelingen betrokken actoren, over concrete standpunten die verdedigd kunnen worden tijdens de onderhandelingen.

  download (pdf)

Pagina's