Vlaams Vredesinstituut gaat lokale uitvoering Vlaams antiradicaliseringsbeleid evalueren

Het Vlaams Vredesinstituut gaat dit jaar de lokale uitvoering evalueren van het Vlaamse antiradicaliseringsbeleid. Het doet dat in opdracht van de  Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, een commissie van het Vlaams Parlement.  Lore Colaert gaat het onderzoek leiden. Ze focust daarbij op de negen gemeenten die extra financiële middelen kregen om gewelddadige radicalisering tegen te gaan.

Het Vredesinstituut gaat onderzoeken hoe de negen gemeenten die middelen ingezet hebben. Ze werken immers met verschillende methodieken en voor verschillende doelgroepen. Zo is intussen veel nuttige ervaring opgebouwd. Die levert interessante inzichten op over welke aanpak werkt voor wie, in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden. Die inzichten kunnen ook andere steden en gemeenten helpen, en kunnen Vlaanderen in staat stellen de steden en gemeenten verder effectief te ondersteunen in hun antiradicaliseringsbeleid. 

Het onderzoek vertrekt bijgevolg van twee onderzoeksvragen:
1. Zijn de lokale maatregelen die Vlaanderen ondersteunt adequaat?
2. Worden de maatregelen goed uitgevoerd?

De resultaten worden einde 2018 verspreid in een onderzoeksrapport. Het Vlaams Vredesinstituut zal er eveneens een advies voor het Vlaams Parlement aan verbinden.